Hjem Nye Nesøya Skole
 
Ny skole
 
Følg Nesøya Skole på Facebook
 
Nesøya skole er utvidet til 3 paralleller for å imøtekomme et høyere antall elever og endret pedagogisk praksis. Skolen vil ha plass til 588 elever og 70 ansatte.
 
Prognosene viser at det i perioden frem til 2018/ 2019 ikke er behov for mer enn tre paralleller. Selv om tallene etter 2014 er usikre, viser de en stabil eller svakt synkende utvikling i elevtallet. Barnekullene vil imidlertid, slik de også gjør i dag, kunne ha store variasjoner i størrelse og gi svært ulikt elevtall på trinnene.
 
Eksisterende gymsal er erstattet av en ny flerbrukshall. Hallen skal i tillegg til å ivareta skolens behov i kroppsøvingsfaget, være et allsidig tilbud til nærmiljøet når den ikke benyttes av skolen.
 
 
 
Det kan også være verdt å ta en titt på Nesøya Eldres Vel sin historikk om Nesøya Skole.