Lions Club Nesøya - Gode venner som hjelper andre

 
Lions Norge
 

Nesøya Lions Club ble stiftet 22.11.1971, som i dag har 13 medlemmer. Vi holder våre møter i Nesøya Eldres Vel sine lokaler, Otto Blehrs vei 59. Lionsklubbene i Norge er delt inn i distrikter og soner. Nesøya Lions Club hører til sone 8 i Distrikt 104 D4.
   
   
Møtested: Otto Blehrs vei 59, Nesøya
Møtetid: 2. Tirsdag Kl. 18.30 hver måned.
   
   
Vi trenger alltid forsterkninger.
Vil du bidra, små oppgaver eller faste verv?
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
  Navn   Mail
       
  Wilhelm Bauer   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Rolf Berg   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Jan Berg-Christensen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Truls Dahl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Anders Farestveit   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Jørgen Aass   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Alfred Haugan   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Kåre Hoff   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Benny Hebo Larsen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arne Sander   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arild Øhlschlagel   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Herman Thrap-Meyer   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Peder Aarseth   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.