Halsbukta Båtforening ble stiftet i 1964. Foreningens formål er å skaffe medlemmene båtplass i foreningens anlegg i Vestre og Østre Halsbukt og å arbeide for et godt båtmiljø på Nesøya.

Kun sameiere i Nordre Nesøya Sameie kan være medlemmer. Ved båtsesongens begynnelse foretar styret tildeling av båtplasser til de av foreningens medlemmer som har medelt at de ønsker båtplass for kommende sesong.