29 januar 1958 ble Nesøya Idrettslag stiftet. I starten drev en med disse idrettene: Svømming, livredding, ski, skøyter, fotball, håndball, friidrett og sykling. Johs. Karlsen ble valgt til formann, Einar Føyn nestformann, Finn Løchting sekretær, Arnold Hennum kasserer og Øivind Kalland styremedlem.

Det var et problem at NIL ikke hadde noen idrettsbane, men igjen var det Einar Føyn som ordnet opp. Med sin bakgrunn som flyktningsarbeider tok det ikke lang tid fra en ide ble lansert, til den ble gjennomført. Her ble det ikke brukt unødig tid på regulering, byggesøknad og nabovarsel. I juni 1958 ble en liten bane 30 x 60 m doset ut for 1.392 kroner og 82 øre og 3 av idrettslagets medlemmer kausjonerte for et lån på kr. 2.000,-. 2 lyskastere ble satt opp på nærmeste lyktestolper. Banen å der hvor sydenden av nåværende fotballbane ligger i dag, men mange meter høyere.

For utfyllende historikk, besøk nesoya eldres vel sin hjemmeside (http://www.nesoya-eldres-vel.net/22686577) som har en fantastisk dokumentasjon.