Det skolekorpset vi har i dag ble stiftet i 2005 og vi feirer altså i år 10 års jubileum. Årets sommertur går til Spania.

Nesøya Skolekorps legger vekt på at tilbudet skal være foreldre- og familievennlig. Vi har mesteparten av undervisningen på Nesøya skole, og korpset vårt drives helt uten dugnader. Vi prioriterer det musikalske og har heller ikke korpsuniformer.

Korpsets målsetning er å være en samlende aktivitet for barn på Nesøya og Brønnøya og deres familier. Velkommen til en sosial og trivelig gjeng!

Vil du vite mer om oss, så besøk vår side på Facebook eller stikk innom nye Nesøya Skole en Onsdag.

Hovedkorpset øver fra kl. 17:00.