Hjem Kildesortering
 
Nettlenke Antall som skal vises:  
   
Link    Hentekalender
Her finner du datoene for henting av mat- og restavfall, henting av papir, papp og drikkekartong, samt plastemballasje. Røde datoer viser hvilken dag farlig avfall (rød boks) hentes i tillegg til papir og plastemballasje.


Link    Hvordan sortere
Her finner du sorteringsguide for matavfall, restavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje, glass- og metallemballasje, farlig avfall og EE-avfall. Du kan også laste ned diverse brosjyrer via denne siden.

Link    Kildesortering og gjenvinning
Et nettsted med informasjon om kildesortering og gjenvinning. Omfatter både en database med praktisk informasjon om hvordan du kan kildesortere der du bor, samt informasjon og nyheter om kildesortering og gjenvinning.

Link    Yggeset avfallspark
Kommunen driver Yggeset avfallspark, et moderne avfallsanlegg der du kan levere avfall til miljøriktig behandling. Alle husstander og bedrifter i Asker kan levere avfall til Yggeset. Husk å medbringe Avfallskortet som viser at du er bosatt i Asker. Tlf.: 66 76 16 98