Til medlemmene:

 

 

Du finner tidligere årsmøteprotokoller og sakspapirer i Dokumentarkiv under Østre Nesøya Vel på venstre side.

 

Østre Nesøya Vel har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser innen velområdet, samt forvaltning av velets fellesarealer, velveiene og stier i området. Håper derfor at du ønsker å støtte oss i vårt arbeid ved å betale årskontingenten på kr. 450,- til bankkontonummer: 6219.06.43420. Merk innbetalingen med navn, adresse og e-postadresse.
 
 
Nesøyabeboere - Øya vår er i forfall. Har du lagt merke til hvor mye søppel, tomflasker, ølbokser, hundemøkk, sigarettsneiper mv. som ligger rundt om i veikanter og på andre steder det ikke hører hjemme!
 
 
Kan du bidra eller har du meninger om f.eks. brøyting eller veier, send epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Vi trenger alltid forsterkninger.
Vil du bidra, små oppgaver eller faste verv?
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.